На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ, ВМІСНІ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА - згідно ст. 5 Трудового кодексу Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ, - нормативні акти, вмісні норми трудового права, що видаються роботодавцями, за винятком роботодавців - фізичних осіб, що не є індивідуальними підприємцями, в межах своєї компетенції відповідно до трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, колективними договорами, угодами. Локальний нормативний акт набирає чинності від дня його прийняття роботодавцем або від дня, вказаного в цьому локальному нормативному акті, і застосовується до відносин, виниклих після введення його в дію. ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ - орган дворянського станового самоврядування Російської імперії 1785-1917 рр. в губерніях і повітах. Збиралося раз в три роки. Вирішувало дворянські і общеместні справи, обирало ватажки дворянства, исправников і інш. Після реформ 1860-х рр. займалося в основному справами дворянства. РАЙОН ОБХВАТУ ОБСЛУГОВУВАННЯ - район, в межах якого власник магазина може розраховувати на попит населення. Пондішері IV Війна за незалежність в Північній Америці - 10 авг. 1778 у Пондішері сталася морська битва: франц. ескадра з п'яти кораблів під командуванням М. Тронжоллі покинула рейд і нав'язала бій п'яти англ. кораблям під командуванням сера Едуарда Вернона. Французи потерпіли поразку і були відтіснені назад, на місце якірної стоянки. Див. Кудалур. ЛЕВІВ Микола Миколайович - (1867- 1944), політичний діяч, учасник земського руху, один з творців "Союзу звільнення" і партії кадетів (з 1906 член її ЦК), депутат 1-й - 4-й Державної думи. У 1912 засновник Партії прогрессистов. З 1920 в еміграції.

Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативною групою по проведенню референдуму

- адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого передбачена ст. 40-19 КоАП РСФСР.
Предметом незаконної матеріальної підтримки є матеріальні цінності (оргтехніка, папір, бензин, запасні частини до транспортних засобів і інш.), а не фінансові кошти.
Незаконної признається матеріальна підтримка, яка виявляється з метою проведення виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду референдуму. Така підтримка може бути надана громадянами, юридичними особами, їх філіали, представництвами і інакшими підрозділами. Незаконної признається і анонімна матеріальна підтримка.
Суб'єктами адміністративного правопорушення є фізичні особи:
1. кандидат;
2. зареєстрований кандидат;
3. особа, що була кандидатом, зареєстрованим кандидатом;
4. керівник виборчого об'єднання;
5. керівник виборчого об'єднання, вхідного (що входив) у виборчий блок;
6. уповноважений представник з фінансових питань ініціативної групи по проведенню референдуму.
Правопорушення може бути довершене як умисно, так і по необережності.
Використання незаконної матеріальної підтримки спричиняє у відповідності зі ст. 40-19 КоАП накладення штрафу на кандидата, зареєстрованого кандидата, особу, що була кандидатом, зареєстрованим кандидатом, в розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати труда, а на керівника виборчого об'єднання, керівника виборчого об'єднання, вхідного (що входив) у виборчий блок, уповноваженого представника з фінансових питань ініціативної групи по проведенню референдуму - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати труда.
Справи даної категорії розглядаються районними судами.
Див. Виборчий фонд кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, Фонд для участі в референдумі.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua