На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ - згідно з Федеральним законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" від 08.08.2001 № 129-ФЗ, - акти уповноваженого федерального органу виконавчої влади, здійснювані за допомогою внесення в державні реєстри відомостей про створення, реорганізацію і ліквідації юридичних осіб, придбання фізичними особами статусу індивідуального підприємця, припинення фізичними особами діяльності як індивідуальні підприємці, інакших відомостей про юридичних осіб і про індивідуальних підприємців згідно з справжнім Федеральним законом. ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ НАГЛЯД - в Російській Імперії адміністративна міра, що застосовувалася з початку ХГХ в. Законодавче введений в 1882 р. Піднаглядний не мав права міняти місце проживання, перебувати на державний і суспільній службі і т.д. Існував голосний і негласний, тимчасовий і довічний П.н. Освячений собор - збори вищих ієрархів Російської православної церкви в XV - XVII вв. Представники О.С. брали участь в роботі Земських Соборів. Яблочкови - Яблочкови - старовинний російський дворянський рід, ведучий початок від віку, що жив у другій половині XVI Моїсея Яблочкова. Син його Данило "за службу і вояцьку доблесть" був верстаний в 1622 р. маєтком і грошовим окладом. Сини, внуки і правнуки останнього були стольниками, воєводами і окольничими. Рід Яблочкових записаний в VI частину родовідних книг губерній Калужської, Саратовської і Тульської. Герб внесений в XV частину Загального Гербовника. В. Р-в. ШПАЦІЯ - простір, проміжок - відстань між двома сусідніми шпангоутами. Друкарський пропусковий матеріал для утворення пропусків в рядку між словами, а також між буквами при наборі вразрядку. Крім того, відстань між картонними сторонками в палітурній кришці книги.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

- будь-яка дія (бездіяльність), що порушує к. норми права. Найбільш небезпечним виглядом П. є злочин. П. спричиняє за собою застосування до правопорушника заходів державного впливу. За П. законом передбачається відповідно цивільна, адміністративна, дисциплінарна і карна відповідальність. П. поділяються на два вигляду: злочини і проступки. Злочини є самим небезпечним виглядом П., манливим за собою застосування заходів карного покарання. Проступки - це такі П., які характеризуються меншою мірою суспільної небезпеки в порівнянні із злочинами. До них відносяться дисциплінарні, адміністративні і цивільні П.
Дисциплінарні проступки - П., які здійснюються в сфері службових відносин і посягають на обов'язковий порядок діяльності певних колективів людей: робітників, службовців, військовослужбовців, учнів і інш.
Адміністративні проступки - П., що посягають на встановлений законом громадський порядок, на відносини, що складаються в процесі виконавчої і розпорядливої діяльності державних органів (порушення правил протипожежної безпеки, санітарної гігієни, безквитковий проїзд в громадському транспорті і т.д.).
Цивільні проступки (делікти) - П., що здійснюються в сфері майнових і таких немайнових відносин, які представляють для людини духовну цінність, а т.ж. в сфері спричинення шкоди. Юридична відповідальність означає застосування до правопорушника санкцій правових норм, вказаних в них певних заходів відповідальності.
У залежності від характеру довершеного П. розрізнюють дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільну і карну відповідальність. Кожному вигляду юридичної відповідальності властиві специфічні заходи покарання і особливий порядок їх застосування. Момент настання здатності нести юридичну відповідальність за П. пов'язаний безпосередньо з настанням певного віку, який дозволяє судити про рівень розвитку свідомості. Таке відношення може виражатися передусім в намірі - цілеспрямованому, розрахованому здійсненні П. або в необережності, тобто необачному, самонадеянном, легковажному відношенні до своїх протиправних дій. Як умисне, так і необережне здійснення П. свідчать про зневажливе - хоч і в різній мірі - відношенні правопорушника до інтересів суспільства, держави або інших громадян. Це дає підставу визнавати правопорушника винним.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua