На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інакші документи - це документи, що допускаються вкачестве доказів, якщо викладені в них відомості, зафіксовані як в письмовому, так і інакшому вигляді, мають значення для встановлення обставин, вказаних вст. 73 УПК РФ. До них можуть відноситися матеріали фотои киносьемки, аудіо і відеозапису і інакші носії інформації, отримані, витребувані або представлені в порядку, встановленому ст. 86 УПК РФ (порядоксобирания доказів). Документи залучаються до матеріалів карної справи і зберігаються протягом всього срокаего зберігання. По клопотанню законного власника изьятіи залучені до карної справи документи або їх. ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ - скидання або надходження інакшим способом у водні об'єкти, а також освіта в них шкідливих речовин, які погіршують якість поверхневих і підземних вод, обмежують використання або негативно впливають на стан дна і берегів водних об'єктів. ЗАПРОДАЖ - в дореволюційному російському цивільному праві попередній договір про продаж майна до певного терміну і за певну ціну. Хметевськиє - Хметевские - дворянський рід, записаний в VI частину родовідної книги Володимирської губернії і висхідний на першу половину XVI віку. Іван і Владімір Х. були "испомещени в 1550 р. в московських місцях в числі тисячі кращих боярских дітей". Внуки Володимира, Осип Евстігнеєв (Солтанов) і Петро Лукьянов, "за облогове московське сидіння" подаровані в 1620 р. маєтками. Про Степана Петровиче Х. (див.). Герб Х. внесений в V частину Гербовника. Шукав (Сокал) - половецкий князь. Очолював половцев, що уперше прийшли на Русь в 1061 році і Всеволода, що розбили Ярославича. В. Н. Татіщев додає, що Шукав повторно прийшов на Русь в 1064 році, але був розбитий Ізяславом Ярославичем. ПВЛ: 109, 309; Татіщев: 82, 83; НПЛ: 183.

ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРМІНУ

- регульований законом порядок відновлення права сторони здійснити процесуальна дія після закінчення терміну, пропущеного по шанобливій причині.
У карному процесі - стороні, що пропустила процесуальний термін по шанобливій причині, цей термін повинен бути відновлений постановою слідчого або визначенням суду, у виробництві яких знаходиться справа (ст. 87 УПК). Клопотання об В. з. на оскарження або опротестування вироків або визначень народного суду розглядаються народним судом в розпорядливому засіданні, причому визначення народного суду по жалобі може бути оскаржене або опротестоване у вищестоящий суд в загальному порядку (ст. 345 УПК). Аналогічний порядок встановлений для В. з. на оскарження або опротестування вироків і визначень, винесених обласними (крайовими) судами (ст. 400 УПК).
Хоч в законі прямо не передбачається порядок В. з. на оскарження інших процесуальних дій, потрібно вважати, що ця процесуальна гарантія витікає із значення закону. Поетому В. з. повинно мати місце також, якщо по шанобливій причині пропущений термін на оскарження дій слідчого і у всіх інших випадках, коли право на оскарження передбачене законом.
У цивільному процесі - процесуальний термін (див.) - як, напр., термін на принесення касаційних і приватних жалоб (ст. ст. 238 і 249 ГПК), зауважень на протокол (ст. 112 ГПК) і т. д., пропущений по шанобливих причинах (хвороба і т. п.) сторонами, третіми особами або прокурором,- може бути відновлений судом в порядку, передбаченому ст. ст. 62-64 ГПК, тобто в судовому засіданні з викликом сторін.
ГПК встановлює, що одночасно з проханням об В. з. повинна бути довершене та дія, відносно якого збуджене прохання (напр., до прохання об В. з. на подачу касаційної жалоби повинна бути прикладена касаційна жалоба). Прохання об В. з. повинна бути подана в той суд, в якому повинна бути довершене дана дія, тобто в суд першої інстанції, де вона і дозволяється з викликом сторін. Прохання об В. з. може бути подана прокурором незалежно від того, брав участь він або не брав участь в справі, але з обов'язковою вказівкою шанобливих причин, що викликали пропуск терміну.
Визначення про відмову в В. з, як перегороджуючий подальший рух справи, може бути оскаржено у вищестоящий суд в порядку приватної жалоби (ст. 249 ГПК).

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua