На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Токсичні речовини [в сфері експлуатації небезпечних виробничих об'єктів] - речовини, здатні при впливі на живі організми приводити до їх загибелі і маючі наступні характеристики: 1. середня смертельна доза при введенні в шлунок від 15 міліграмів на кілограм до 200 міліграмів на кілограм включно; 2. середня смертельна доза при нанесенні на шкіру від 50 міліграмів на кілограм до 400 міліграмів на кілограм включно; 3. середня смертельна концентрація в повітрі від 0,5 міліграма на літр до 2 міліграмів на літр включно. Федеральний закон від 21.07.97 N 116-ФЗ, додаток 1. АВТОНОМІЯ ВИЩОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ - самостійність вузу в підборі і розставлянні кадрів, здійсненні учбової, наукової, фінансово-господарської і інакшої діяльності відповідно до його статуту, затвердженого у встановленому законодавством порядку. БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД - спосіб дослідження психічних можливостей і особливостей людини шляхом проведення аналізу його життєвого шляху. Головкови - Головкови - російські дворянські роди. Перший з них відбувається від Івана Ларіоновича Головкова, подключника Кормового палацу, дарованого маєтками в 1677 р. Його потомство внесене в VI частину родовідної книги Ярославської губернії (Гербовник, IX, 34). Інший рід Головкових відбувається від Івана Ферапонтовича Головкова, що володів маєтками в 1691 р., і внесений в I частину родовідної книги Вологодської губернії. Інші роди Головкових пізнішого походження. В. Р. РЕВОЛЮЦІЯ - спосіб переходу від однієї суспільно-економічної формації, що історично зживуться себе, до інший, корінний якісний стрибок, переворот у всій соціально-економічній структурі суспільства, результат і вищий вияв класової і політичної боротьби.

МІРИ ПРИПИНЕННЯ

- в карному процесі передбачені законом заходи процесуального примушення, вживані до обвинуваченого при наявності достатніх основ вважати, що він може сховатися від слідства або суду або перешкодити встановленню істини по карній справі, або займатися злочинною діяльністю, а також для забезпечення виконання вироку. У порівнянні з іншими заходами процесуального примушення (привід, усунення з посади, накладення арешту на майно і т.д.) М.п. найбільш істотно зачіпають права і обмежують особисту свободу людини. До М.п. відносяться: підписка про невиїзд, особисте поручительство або поручительство громадських організацій, висновок під варту, заставу, спостереження командування вояцької частини (по відношенню до військовослужбовців), віддача неповнолітнього під нагляд. Вичерпний перелік цих заходів міститься в ст. 89 УПК (крім останньої, передбаченої ст. 394 УПК). Не є М.п. зобов'язання бути по виклику і повідомляти про зміну місця проживання.
У виняткових випадках М.п. може бути застосована відносно особи, підозрюваної в довершеному злочині, і до пред'явлення йому обвинувачення. У цьому випадку обвинувачення повинне бути пред'явлене не пізніше 10 діб з моменту застосування М.п., інакше М.п. відміняється (ст. 90 УПК).
До обвинуваченого (підозрюваному) застосовується лише одна з М.п.; вона може бути змінена по ходу карного виробництва.
М.п. застосовуються на основі постанови особи, виробляючої дізнання, слідчу, прокурора або визначення суду. Ці акти необхідно вмотивувати; в них повинні міститися вказівка на злочин, в якому підозрюється дане обличчя, і основа для застосованої М.п. Висновок під варту і заставу застосовуються тільки з санкції прокурора або по визначенню суду. Постанова або визначення появляється особі відносно якого воно винесене; одночасно йому роз'яснюється порядок оскарження застосованої М.п.
При вирішенні питання про необхідність застосувати М.п., а також про обрання тієї або інакшої з них, особа, виробляюча дізнання, слідчий, прокурор, суд зобов'язані брати до уваги, крім вказаних вище обставин, тягар пред'явленого обвинувачення, особистість підозрюваного або обвинуваченого, рід його занятті, вік, стан здоров'я, сімейний стан і т.п.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua