На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сім'я як чинник злочинності і як суб'єкт впливу на злочинність - один з найважливіших об'єктів кримінологічного вивчення. Кримінологічна значущість цього феномена полягає в тому, що багато які злочини зумовлені дефектами сімейного виховання, абсолютна більшість правопорушень і злочинів могла бути відвернена правильним сімейним вихованням. Криміногенний вплив сім'ї на дитину може виявлятися в наступних аспектах: неспроможність сім'ї як чинника, перешкоджаючого формуванню злочинної поведінки; сім'я як чинник формування криміногенних якостей людини; сім'я як чинник психофизической патології дитини. Інвестиції в інші нефінансові активи - витрати на придбання об'єктів природокористування і інших нефінансових активів. ( "Інструкція по заповненню форм державної статистичної звітності по інвестиціях і будівництві", утв. наказом Мінстата РБ від 23.09.99 м. N 219). РАСПРАВНАЯ ПАЛАТА - в Російській державі XVII в. особливий судовий відділ в складі Боярської думи. ЦЕНЗ - роблю опис, перепис - в Древньому Римі перепис громадян з вказівкою майна для визначення їх соціально-політичного, військового і податного положення. У середні віки в Західній і Центральній Європі - селянська подать, оброк, то ж, що чинш. Крім того, - умови допущення особи до користування тими або інакшими політичними правами, встановленими в конституціях і виборчих законах держав, наприклад віковому Ц., Ц. осідлості, язиковій і інш. Ц. називають іноді сам перепис населення. ИБН ХАЛЬДУН Ібн Хальдун - (1332- 1406 рр.) - арабський історик і філософ. Послідовник Ібн Рушда. У многотомном творі Книга повчальних прикладів... (1377- 82 рр.) виклав історію народів мусульманського Сходу, висловив ідею циклічності в історії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

- відповідальність, яку несе платник податків, що порушив податкове законодавство, у встановлених законом випадках у вигляді: а) стягнення всієї суми прихованого або заниженою доходу (прибутки) або суми податку за інакший прихований або неврахований об'єкт оподаткування і штрафу в розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні - відповідної суми і штрафу в двократному розмірі цієї суми. При встановленні судом факту умисного приховання або заниження доходу (прибутки) вироком або рішенням суду по позову податкового органу або прокурора може бути стягнутий до федерального бюджету штраф в п'ятикратному розмірі прихованої або заниженої суми доходу (прибутки); б) штрафу за кожне з наступних порушень: за відсутність обліку об'єктів оподаткування і за ведіння обліку об'єктів оподаткування з порушенням встановленого порядку, що призвели за собою приховання або заниження доходу за період, що перевіряється, - в розмірі 10% донарахованих сум податку; за неуявлення або невчасне представлення до податкового органу документів, необхідних для числення, а т.ж. для сплати податку, - в розмірі 10% належних до сплати по черговому терміну сум податку; в) стягнення ліня з платника податків у разі затримки сплати податку - в розмірі 0,3% несплаченої суми податку за кожний день прострочення платежу, починаючи з встановленого терміну сплати виявленої заримованої суми податку, якщо законом не передбачені інакші розміри пені. Стягнення пені не звільняє платника податків від інших видів відповідальності; г) інших санкцій, передбачених законодавчими актами. Стягнення недоплати по податках і інших обов'язкових платежах, а т.ж. сум штрафів і інакших санкцій, передбачених законодавством, проводиться з юридичних лиць в безперечному порядку, а з фізичних лиць - в судовому. Стягнення недоплати з юридичних і фізичних лиць звертається на отримані ними доходи, а у разі відсутності таких - на майно цих осіб. Посадові особи і громадяни, винні в порушенні податкового законодавства, притягуються і встановленому законом порядку до адміністративної, карної і дисциплінарної відповідальності.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua