На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СТАТУТИ ПРО ДИСЦИПЛІНУ ПРАЦІВНИКІВ - діють на транспорті (залізничному, морському, річковому, повітряному) і в деяких інших галузях народного господарства, що мають важливе державне значення (напр., зв'язок і інш.). У. об д. р. мають своєю задачею зміцнювати трудову дисципліну, засновану на соціалістичному відношенні" до труда і точному виконанні працівниками своїх функцій. У У. об д. р. чітко визначаються трудові обов'язки працівників даної галузі народного господарства. Статути ці передбачають заохочення за труд і порядок їх застосування. Статутами передбачаються також заходи стягнення і порядок їх накладення. СТАБІЛІЗАЦІЙНА ПРОГРАМА - 1) програма стабілізації, оздоровлення економіки країни, здійснення якої є елементом і умовою деяких форм кредитування з боку Міжнародного валютного фонду; 2) сукупність заходів, що робляться урядом країни по стабілізації економіки, виходу з економічної кризи. ЗАКРИТЕ ДЕПОНУВАННЯ - зберігання банком цінностей клієнта; ці цінності не розглядаються як капіталовкладення. ФРАНКСКОЕ ДЕРЖАВА - раннефеодальное, виникло в кінці V в. на частині території колишньої Західної Римської імперії при завоюванні франками на чолі з Хлодвігом Галій. Включило внаслідок завоювання Карла Великого майже всю Західну і частина Центральної Європи. Правили королі з династій Меровінгов і (з 751 р.) Каролінгов (з 800 р. імператори). За Верденському договором 843 р. зазнало розділу. Семівський Микола Васильович - Семівський (Микола Васильович) - автор цікавого твору: "Новітні цікаві і достовірні оповідання про Сибір, з чого багато що донині не було всім відомо" (Санкт-Петербург, 1817).

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

- спеціалізовані державні структури, призначенням яких є охорона прав і свобод громадян, забезпечення безпеки суспільства і держави, здійснення інакшої охоронної діяльності. У широкому значенні слова до П.о. відносяться всі ті державні структури, які здійснюють правоохоронну діяльність. У спеціальному значенні до П.о. відносяться: органи, уповноважені законом здійснювати правоохоронну діяльність і що мають право застосовувати заходи державного примушення до осіб, що здійснили правопорушення, або приймати інакші законні і обгрунтовані рішення. Відповідно до П.о. відносяться органи, реалізуючий в специфічних правових формах охоронну функцію держави і наділені в цих цілях владними повноваженнями застосовувати заходи державного примушення. До таких органів прийнято відносити органи прокурорського нагляду, органи внутрішніх справ, органи забезпечення безпеки, органи податкової служби і податкової поліції, митні органи, органи юстиції і інш. Чинне російське законодавство чітко розмежовують поняття "судові органи" (суди) і "П.о.". Враховуючи ту обставину, що судові органи відносяться до самостійної гілки влади, таке розмежування має принципове значення. Іноді термін "П.о." вживається як збірне поняття, яким об'єднуються дві групи правоохоронних структур: а) державні органи, що здійснюють правоохоронну діяльність (до них відносяться перераховані вище органи, а також суди, адміністративні комісії з справ неповнолітніх, органи державного нагляду - атомно-енергетичного, ветеринарного, гірського, пожежника, пробірного, технічного, санітарного); б) недержавні П.о. і установи. Це органи правового забезпечення і правової допомоги - нотаріат, адвокатура, приватні детективні і охоронні служби і інш.
(В.Ч.)

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua