На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екологічна сертифікація - діяльність по підтвердженню відповідності об'єкта сертифікації природоохранним вимогам, встановленим чинним законодавством Республіки Білорусь і іншими нормативними документами, в тому числі міждержавними і національними документами інших країн, введеними в дію на території Республіки Білорусь у встановленому порядку (оложение про екологічну сертифікацію продукції і виробництв в Республіці Білорусь, утв. наказом Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища 15.06.1998 N 179/130 і Державного комітету по стандартизації, метрології і сертифікації 15.06.1998. NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR, QUOTIENS DE CORA MODIS EIUS AGITUR - зачатий ребенок принимается за уже родившегося, поскольку речь идет o его вигоде. М'ЯКЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ - (сленг) - плавне зниження валютного курсу до стаціонарного рівня, що пішло за підвищенням курсу. Карл IV - (1748 - 1819) - іспанський король. Вступив на престол в 1788 р. У 1793 р. залучив Іспанію у війну з Францією, що закінчилася повною поразкою Іспанії і її підкоренням Наполеону. У 1808 р., скориставшись народними повстаннями в Мадриді, Наполеон примусив Карла IV відректися від престолу на свою користь. За своє зречення Карл IV вимовив собі у Наполеона щорічну пенсію в 8 мільйонів франків і замок Компьен. /Т. 9/. СУРСКО-ДНІПРОВСЬКА КУЛЬТУРА - ранній неоліт Дніпровського надпорожья. Полювання, рибальство, початок скотарства. Гладка кераміка з домішкою толчених раковин. Рогові мотики, костяні оправи для серпів. V тис. до н.

ВИНА В КАРНОМУ ПРАВІ

- негативне психічне відношення особи до карним законом, що охороняється основним соціальним цінностям, виражене в умисному або необережному здійсненні злочину. Відповідальність тільки при наявності провини - один з ведучих принципів карного права РФ (ст. 49 Конституції РФ).
Провина - або негативне відношення особи, що здійснює злочин, до соціальних цінностей і норм соціальної поведінки, що свідчить про антисоціальну спрямованість дій суб'єкта (що характерно для наміру), або зневажливе або недостатнє уважне відношення до цих цінностей і норм (що характерно для необережності).
Складові елементи провини - свідомість (інтелект) і воля. Їх сукупність утворить психологічний зміст провини. Предметний вміст цих елементів в конкретному злочині визначається конструкцією складу даного злочину.
Різне співвідношення інтелектуального і вольового критеріїв в психіці особи. що здійснює злочин, лежить в основі виділення форм провини (намір і необережність).
Нарівні із змістом і формою провини розрізнюють і її міра. Міра провини - оцінна категорія, вмісна характеристику кількісної сторони провини. Міра провини виражає міру негативного відношення особи, винного в здійсненні злочину, до основних соціальних цінностей. Вона визначається тягарем провини особи перед суспільством. На міру провини впливають і об'єктивні, і суб'єктивні обставини. що характеризують злочин. До числа таких обставин відносяться: форма провини і вигляд наміру або необережності: мотиви і цілі злочину, обставини, що характеризують особистість винного: причини злочину; умови формування наміру і необережності. У чинному карному законодавстві термін "міра провини" не використовується, але судова практика застосовує її досить широко.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua