На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Державна дисципліна - правовий режим у взаємовідносинах між собою органів держави, посадових осіб, інакших уповноважених суб'єктів, який виражається у вимозі виконувати кожним суб'єктом свої обов'язки, не перевищувати свої повноваження, не посягати на права і не ущемляти інтереси інших суб'єктів. Державна дисципліна забезпечується як правовими нормами, так і нормами моралі. У основі державної дисципліни лежить виконавська дисципліна, добросовісне відношення посадових осіб до виконання покладених на них обов'язків. Видами державної дисципліни є: фінансова, штатна, службова, технологічна, договірна і т.п. дисципліни. КОНКУРЕНЦІЯ (КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА) НА СВІТОВОМУ РЬШКЕ - боротьба товаровиробників і постачальників за найбільш вигідні умови виробництва, сфери додатку капіталу, джерела сировини, ринки збуту. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ - короткий виклад основних задач, необхідних навиків і повноважень різних посад в фірмі. СМЕНОВЕХОВСТВО - суспільно-політична течія в середовищі російської інтелігенції (головним чином емігрантської) в 1920-х рр. Виникло з введенням нової економічної політики. Ідеологи С. (Н. В. Устрялов і інш.) сподівалися на переродження радянської влади, закликали інтелігенцію до об'єднання з новою буржуазією і співпраці з радянською владою. Друкарський орган - журнал "Зміна віх" (Париж, 1921-22). Елісеєви (Елісеови) - Елісеєви (Елісеови) - російські дворянські роди. Азар Елісеєв написаний сином боярским; Василь Назарович в 1675 р. верстаний помісним окладом. Рід Елісеєва внесений в VI частину родовідної книги Курської губернії. В. Л.

БІЛЛЬ ПРО ПРАВА США

(Bill of Rights) - перші 10 поправок до Конституції США, прийняті Конгресом і ратифіковані штатами до 15 грудня 1791 р. Б. об п. США розцінюється як демократична реформа Конституції. У його основу встановлена природно-правова концепція прав і свобод. Поправка 1 гарантує свободу совісті, свободу слова, друку, права народу мирно збиратися, звертатися до уряду з петиціями. Вказані права, згідно з широким офіційним тлумаченням, гарантують також свободу вираження думок. Б. об п. США забезпечує охорону особистості, житла, паперів і майна (поправка IV), швидкий і публічний суд присяжних як по карних, так і по цивільних справах (поправки VI, VII), право обвинуваченого на захист (поправка VI), право не свідчити проти самого себе (поправка У), а також заборона на застосування жорстких і надмірних покарань (поправка VIII). У Конституції відсутня норма про рівноправність чоловіків і жінок. Соціально-економічні і культурні права не відносяться в США до числа основних. За 200 років після прийняття Білля в Конституцію було внесено ще 9 поправок, що регламентують правовий статус особистості. Так, в 1865 р. було проголошене скасування рабства і підневільного труда (поправка XII).
У цей час аналоги Б. об п. США є в конституціях практично всіх держав. Вліяніє Б. об п. США в країнах загального права стало найбільш помітно в останні 40 років. З 1960 р. подібна тенденція намітилася і в практиці Верховного суду Канади, що отримала законодавче визнання з прийняттям в 1982 р. конституційній Хартії прав і свобод. Б. об п. США і Білль про права Великобританії (нарівні з французькою Декларацією прав людини і громадянина 1789 року) послужили одним з джерел Загальної декларації прав людини ООН 1948 р.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua