На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Ідіфум - (хвала, що возвеличує) (Пс 38.1; 61.1; 76.1)-див. Ефан, в. 1905, 3.11. - НайВищий маніфест про зменшення викупних платежів селян. Гихон - одна з чотирьох рік Едема (Побут. 2:13). Смот. "Їдемо".

АГЕНТ

(лати. agens, agentis - діючий) - юридична або фізична особа, що здійснює певні дії за дорученням іншої особи (принципала) від свого імені і за рахунок принципала або від імені і за рахунок принципала.
У зарубіжній практиці допускається можливість для А. діяти від імені принципала, не називаючи імені останнього з метою збереження комерційної таємниці.
Обязанності А. складаються в здійсненні юридичних і фактичних дій для принципала і за його рахунок. Так, транспортні агентства крім висновку договорів перевезення здійснюють приймання, вантаження, вивантаження, доставку вантажів, що поступають на адресу принципала. Це відрізняє А. від зобов'язаної особи по інших видах посередницьких договорів (доручення, комісії). А. діє на основі агентського договору, що укладається з принципалом. Для здійснення дій від імені принципала А. крім договору нерідко потрібно отримати довіреність від принципала. Необхідність користування послугами А. пояснюється тим, що вони мають спеціальну підготовку, інформаційні бази даних, мають в своєму розпорядженні ділові зв'язки для більш ефективного виконання відповідних дій. Учасники зовнішньоторгівельних операцій вимушені вдаватися до послуг А. у разі відсутності за межею філіали і невигідності змісту там своїх постійних представників.
От А. в юридичному значенні потрібно відрізняти званих в побуті А. працівників організацій і установ, уповноважених на виконання ділових доручень, співробітників розшукових і розвідувальних служб і т.п.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua