На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

НОВАЦІЯ - один з способів припинення зобов'язань. Згідно з ст. 414 ГК РФ "зобов'язання припиняється угодою сторін про заміну первинного зобов'язання, що існувало між ними, іншим зобов'язанням між тими ж особами, що передбачає інакший предмет або спосіб виконання". Н. не допускається за зобов'язаннями про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, і про сплату аліментів. Н. припиняє додаткові зобов'язання, пов'язані з первинним, якщо інакше не передбачене угодою сторін. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА, УПРАВЛІННЯ - характер відносин керівників з підлеглими в процесі виконання службових обов'язків. Прийнято розрізнювати авторитарний (автократичний), демократичний, ліберальний стилі. ТРУБЧЕВСКИЙ СПАСО-ЧЕЛНСКИЙ - чоловічий монастир, Орловська еп., в околицях Трубчевська. Заснований або відновлений кн. Трубчевским Олексієм Нікитічем в XVI в.; за усними ж переказами, існував вже в до. XII в. Тут знаходилася чудотворна Челнська ікона Божієй Матері. За переказами, цій св. ікона з'явилася пастухам в човні, що плив по Десні проти течії, в тому місці, де потім знаходився монастир; по молитвах перед нею отримав зцілення від недуг кн. Трубчевский, після чого св. ікона, будучи поставлена у влаштованій там князем каплиці, прославилася багатьма чудотворениями. С.В. Булгаков. ТВЕРСКОЕ ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО - російське князівство на Верхній Волзі; з 1-й половини 12 в.- доля Переяславль-Залесского князівства, самостійне з 1247. Столиця - Тверь. Було головним суперником Московського великого князівства в боротьбі за велике володимирське княження і об'єднання Північно-Східної Русі. У Російській державі з 1485. Фіва - християнка, що перебувала на службі в Кенхрейської общині, яка допомагала багато чим, між іншим, і Павлу. Павло просить римську церкву добре прийняти її. Передбачають, що вона привезла з собою послання до римлян з Корінфа (Рим. 16:1).

АНКЕТНИЙ ОПИТ

(англ. survey, survey research) - 1 з 2 основних видів опитних методів (2-й - інтерв'ю), вживаний для отримання емпіричної інформації, що стосується об'єктивних або суб'єктивних фактів (знань, думок, оцінок, поведінки). А. про. широко використовується в соціології, психології, педагогіці, інш. областях науки і практики (напр., в профілактичній медицині для широкомасштабного виявлення осіб з ризиком захворювання ішемічною хворобою серця).
Істотна особливість А. про. - опосередкований характер взаємодії між дослідником і досліджуваним (респондентом, тобто "що відповідає", від лати. гезропзаге - відповідати), які спілкуються за допомогою анкети, причому респондент (по можливості) сам читає питання, що пропонуються йому і себе фіксує свої відповіді.
1. У залежності від числа одночасно опитуваних А. про. м. би. груповим або індивідуальним. 2. По процедурі А. про. м. 6. очним (анкетер сам роздає і збирає анкети; може бути присутній при заповненні) або заочним. З заочних форм частіше вдаються до поштовому А. про. (розсилка і повернення анкет поштою ) і прессовому А. про. (респонденти вирізають опубліковану в періодичному виданні анкету, заповнюють і посилають досліднику). 3. А. о., крім того, м. би. анонімним або персоніфікованим (звичайно 1-й спонукає респондента до більшої відвертості).
Надійність даних А. про. залежить від безлічі чинників, в т. ч.: 1) поширеність А. про. в суспільстві; 2) правильний вибір адресата; 3) уміння вмотивувати його; 4) відповідність анкетних питань мети і задачам дослідження (при цьому питання, що стоять перед дослідником, повинні бути переформулировани в ті питання, які він пропонує респонденту); 5) дотримання правил побудови опросника, що враховують ефект навчання (в нач. вміщують відносно прості фактологические питання, потім - що стосуються думок і оцінок і далі - знову прості, звичайне т. н. "паспортичка" - питання демографічного характеру, що дозволяють отримати відомості про респондент); 6) зрозумілість вказівок по заповненню і поверненню анкети; 7) чіткість, зрозумілість, доступність формулювань питань і відповідей; напр. недвозначність всіх еталонів вимірювання (за часом, частотою, мірою вираженість і пр.); 8) повнота і сбалансированность списку відповідей, що пропонуються; 9) використання різних типів питань - відкритих і закритих, прямих і непрямих, особистих і безособових, питань-фільтрів, контрольних; 10) відсутність натяків на бажану відповідь. Надійність результатів А. про. перевіряється або повторенням процедури на тій же групі, або використанням інш. методик; аналізом документів, спостереженням, опитом експертів, груповою дискусією і т. д.
До достоїнств А. про. відносяться: а) порівняльна економічність; б) можливість обхвату великих груп людей; в) застосовність до самим різним сторонам життя людей; г) хороша формализуемость результатів; д) мінімум впливу дослідника на опитуваного. А. про. не вільний від недоліків (самий серйозний - неможливість контролювати процес заповнення анкети, що може привести до несамостійності відповідей респондента, впливу з боку оточення). що може привести до несамостійності відповідей респондента, впливу з боку оточення). Крім того, при заочних А. про. гостро встає проблема збору заповнених анкет. З метою збільшення повернення користуються різноманітними способами мотивування респондентів: попередніми повідомленнями, роз'ясненнями, нагадуваннями про опит; вкладенням в анкету сувенірів (листівок, календарів, пр.), повторною розсилкою анкет за тими ж адресами; персоніфікованими зверненнями до респондента і т. д. (II. А. Мещерякова.)

Джерело: vocabulary.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua