На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поняття та види зобов'язань

Поняття та види зобов'язань. Поняття та система зобов'язального права. Підстави виникнення зобов'язань. Сторони зобов'язання. Множинність осіб у зобов'язанні. Пайові та солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. Уступка вимоги і переведення боргу.

БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

- брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери. Брокерська фірма є комерційною організацією, створеною відповідно до ГК РФ; брокерською конторою - філія або інший відособлений підрозділ комерційної організації, що має окремий баланс і розрахунковий рахунок; незалежним брокером - фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як підприємець, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи. Б. п. наділені винятковим правом здійснювати посередництво в біржовій торгівлі. Відносини між Б. п. і їх клієнтами визначаються на основі відповідного договору. Біржа в межах своїх повноважень може регламентувати взаємовідносини Б. п. і їх клієнтів, застосовувати у встановленому порядку санкції до Б. п., що порушує правила.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua