На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальна захищеність інвалідів в Україні

Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Аналіз особливостей правового регулювання соціальної захищеності інвалідів в Україні. Міжнародне регулювання проблем інвалідів. Загальні засади правового регулювання соціальної захищеності інвалідів в Україні. Відповідність законодавства України стандартам Конвенції ООН про права інвалідів щодо системи захисту та забезпечення прав людей з інвалідністю. Проблеми соціального захисту інвалідів в Україні та шляхи їх вирішення.

СКЛАДНІСТЬ ПОЧЕРКУ

одна із загальних ознак почерку, тісно пов'язана зі мірою його виработанности; спрощення або ускладнення будови письмових знаків і їх зв'язків в порівнянні з прийнятими нормами (типовими прописами). Спрощення виражаються у втраті окремих елементів письмових знаків або в зменшенні їх розміру або у випрямлянні овальних рухів і введенні в рукопис спрощених конструкцій письмових знаків, при до - ром знижується чіткість і розбірливість почерку (спрощений почерк). Ускладнення виражаються в додаткових елементах письмових знаків, не передбачених прописами, в різкій зміні напряму руху, появі в почерку химерності (ускладнений почерк). Почерк, в до - ром відсутні як спрощені, так і ускладнені рухи, зовнішній вигляд до - рого близький до типових прописів, іменується простим.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua