На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Давність у цивільних правовідносинах

Теоретичні засади дослідження давності у цивільних правовідносинах. Сутність та порядок обчислення цивільно-правових строків. Класифікація цивільно-правових строків. Позовна давність у цивільних правовідносинах. Аналіз особливостей позовної давності у цивільному праві. Особливості та види строків позовної давності у цивільних правовідносинах. Зупинення, поновлення і подовження строків позовної давності у цивільних правовідносинах. Наслідки спливу позовної давності. Характеристика давності у цивільному праві зарубіжних країн.

Сім'я як чинник злочинності і як суб'єкт впливу на злочинність

- один з найважливіших об'єктів кримінологічного вивчення. Кримінологічна значущість цього феномена полягає в тому, що багато які злочини зумовлені дефектами сімейного виховання, абсолютна більшість правопорушень і злочинів могла бути відвернена правильним сімейним вихованням. Криміногенний вплив сім'ї на дитину може виявлятися в наступних аспектах: неспроможність сім'ї як чинника, перешкоджаючого формуванню злочинної поведінки; сім'я як чинник формування криміногенних якостей людини; сім'я як чинник психофизической патології дитини.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua