На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Бюджетна система та механізм її дії

Теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи. Державний бюджет в економічній системі держави. Поняття бюджетної системи. Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні. Особливості бюджетної системи України. Державний бюджет України: підходи до формування та розподілу. Місцеві бюджети як складова частина бюджетної системи України. Перспективи розвитку бюджетної системи України. Проблеми функціонування бюджетної системи України та можливі шляхи їх подолання. Альтернативні шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України.

Зміст під вартою (затримання)

Обмеження державною владою свободи пересування особи, звичайно за допомогою примусового висновку. Існує два типи змісту під вартою: карне, метою якого є покарання за довершений злочин, і адміністративне, гарантуюче виконання іншої адміністративної міри (депортація, видворяючий). У більшості країн нерегулярні мігранти зазнають адміністративного змісту під вартою, оскільки вони порушують імміграційні закони і положення, що не розглядається як злочин. У багатьох державах іноземець може бути також заримований в очікуванні рішення про привласнення статусу біженця, адмиссии в країну або видворяючому з країни.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua