На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Обмеження правоздатності в римському праві

Стародавній Рим у світовій історії. Характеристика особливостей обмеження правоздатності у римському праві. Особливості суб'єкта права та обмеження його правоздатності. Римське громадянство. Особливості набуття і припинення. Особливості обмеження правоздатності інших категорій населення Риму. Співвідношення понять "persona", "status" і "caput" у римському праві.

Огляд [при проведенні військово-лікарської експертизи]

Під оглядом розуміються вивчення і оцінка стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду з метою визначення їх придатності до військової служби, навчання (службі) по військово-обліковій спеціальності, службі в органах внутрішніх справ, вирішення інших передбачених справжнім Положенням питань з винесенням письмового висновку.
Положення, затверджене Постановою Уряду Російської Федерації від 20.04.95 N 390, п.4

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua