На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Обмеження правоздатності в римському праві

Стародавній Рим у світовій історії. Характеристика особливостей обмеження правоздатності у римському праві. Особливості суб'єкта права та обмеження його правоздатності. Римське громадянство. Особливості набуття і припинення. Особливості обмеження правоздатності інших категорій населення Риму. Співвідношення понять "persona", "status" і "caput" у римському праві.

ПОДАТОК

- обов'язковий, індивідуально-безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб в формі відчуження належних їм грошових коштів, з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних освіт. У РФ розрізнюються податки трьох видів: федеральні, регіональні і місцеві; перелік Н. кожного з видів встановлений Податковим кодексом РФ. Органи державної влади не мають право вводити додаткові Н. і обов'язкові відрахування, не передбачені законодавством РФ, одинаково як і підвищувати ставки встановлених Н. і податкових платежів.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua