На головну сторінку

Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення

Господарські зобов'язання як правовий інститут. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення. Види господарських зобов'язань. Договір як господарське зобов'язання. Виконання господарських договорів. Загальні умови виконання господарських зобов'язань. Виконання господарського зобов'язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів. Місце виконання господарського зобов'язання. Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення виконання господарських договорів. Поняття забезпечення виконання господарських зобов'язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань.

ЗБИТОК ВІД ПОЖЕЖІ

- жертви і матеріальні втрати, безпосередньо пов'язані з пожежею.

Джерело: determiner.ru