На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин

Теоретичні засади дослідження деліктоздатності суб'єктів цивільних правовідносин. Поняття цивільних правовідносин. Здатність бути суб'єктом цивільних правовідносин та її диференціація. Поняття цивільно-правової відповідальності. Сутність поняття "деліктоздатність". Аналіз окремих видів деліктоздатності суб'єктів цивільних правовідносин. Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб'єктності юридичної особи. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми. Особливості деліктоздатності в цивільному праві зарубіжних країн.

ВИСНАЖЕННЯ ВОД

- стійке скорочення запасів і погіршення якості поверхневих і підземних вод.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua