На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Джерела права литовсько-польської доби

Литовсько-руська держава та право (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.): загальна характеристика. Формування Литовська-Руської держави. Кревська унія та її наслідки. Городельська унія. Литовсько-московські відносини. Люблінська унія 1569 року. Загальна характеристика джерел права Литовсько-Польської доби. Характеристика окремих джерел права Литовсько-Польської доби. Звичаєве право. Руська правда. Роль та значення Статутів Казимира для Литовсько-Руської держави. Литовські статути і магдебурзьке право в Україні.

ТІСНА ЦІНА

- ціна, якою відповідає мінімальний розрив між цінами покупця і продавця по цінному паперу.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua