На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Договір як підстава виникнення зобов'язань

Зобов'язання у цивільному праві України. Поняття та види зобов'язань. Поняття та система зобов'язального права. Підстави виникнення зобов'язань. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов'язань. Поняття, функції та значення договору. Види договорів. Зміст договору. Укладення, зміна і розірвання договору.

ТЕРМІН

-1) тривалість, 2) період часу від моменту випуску цінного паперу до моменту настання терміну її погашення.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua