На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Забезпечення законності в державному управлінні

Сутність державного управління. Поняття державного управління. Ознаки державного управління. Правове регулювання державного управління. Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади. Режим законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади і способи їх забезпечення. Державний контроль та його види. Судовий контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Адміністративний нагляд, його співвідношення з контролем. Види адміністративного нагляду та його суб'єкти. Звернення громадян як один з важливіших засобів забезпечення законності у сфері здійснення виконавчої влади. Адміністративно-правові заходи боротьби 3 корупцією. Поняття корупції за законодавством України. Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння. Основні напрямки боротьби з корупцією в Україні.

СПОЖИВЧІ СМАКИ

- переваги, що надаються споживачами тим або інакшим товарам або послугам.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua