На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Загальна декларація прав людини

Загальнотеоретичні аспекти поняття правового статусу людини і громадянина. Історичні етапи становлення покоління прав людини. Правовий статус людини та його принципи. Система прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина за Загальною декларацією прав людини 1948 року. Міжнародно-правові стандарти розуміння правового статусу людини і громадянина. Співвідношення індивідуальних та колективних прав людини. Імплементація норм Загальної декларації в національному законодавстві України та інших країн Європи. Проблеми реалізації норм Загальної декларації прав людини в національному законодавстві. Діяльність Європейського суду з прав людини, як гарантія їх забезпечення.

ДОВІЛЬНІ ВИТРАТИ

- витрати, що залежать тільки від рішень керівництва підприємства.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua