На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інтерес у римському приватному праві

Теоретичні засади дослідження інтересу у римському приватному праві. Поняття інтересу як правової категорії. Традиція римського права. Характеристика права власності як носія приватноправового інтересу у римському праві. Поняття та виникнення права власності. Зміст права власності. Обмеження права власності. Види права власності. Захист прав та інтересів у римському приватному праві.

АЛЬМЕНДА

- в країнах Західної Європи - земля в громадському користуванні.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua