На головну сторінку

Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні

Теоретичні засади дослідження історії становлення та розвитку підприємництва в Україні. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Зміст, поняття і форми здійснення підприємницької діяльності. Історичні аспекти становлення та розвитку підприємництва в Україні. Історія виникнення й розвитку підприємництва на Україні. Організаційно-правове забезпечення становлення та розвитку підприємництва на сучасному етапі. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері господарської діяльності на сучасному етапі.

Оспода

- урядова рада Др. Новгорода, орган по попередньої розробки питань, які потім виносилися на розгляд віче.

Джерело: determiner.ru