На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

Теоретичні засади дослідження конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Правовий статус особистості: поняття та види. Зародження вчення про права людини. Основні сучасні підходи до визначення взаємовідносин людини і держави. Сучасний етап розвитку конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Принципи правового статусу людини і громадянина. Громадянство України як необхідний елемент її конституційно-правового статусу. Поняття і зміст громадянства. Особливості набуття громадянства. Особливості виходу із громадянства України. Система та особливості захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Система основних прав і свобод людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України. Особливості захисту прав людини в Україні.

Телерадіокомпанія

- Див. Організації, що здійснюють тілі- і (або) радіомовлення.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua