На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Об'єкти цивільного права

Теоретичні засади дослідження об'єктів цивільного права. Поняття та предмет цивільного права. Поняття об'єктів цивільних прав. Характеристика об'єктів цивільного права. Речі як об'єкт цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права. Гроші як об'єкт цивільного права. Цінні папери як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав. Інформація як об'єкт цивільних прав. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. Інші об'єкти цивільних прав.

Виборча комісія дільнича

- Див. Дільнича виборча комісія.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua