На головну сторінку

Патронат над дітьми

Поняття патронат у сімейному законодавстві України. Договір про патронат. Поняття суть і специфіка договору про патронат. Сторони і форма договору про патронат. Зміст договору про патронат. Згода дитини на приживання у сім'ї патронатного вихователя та плата за виховання дитини. Припинення договору про патронат. Забезпечення реалізації прав дитини.

Патенти - аналоги

- патенти, видані в різних країнах на одне і також винахід.

Джерело: determiner.ru