На головну сторінку

Політичні права і свободи. проблема дотримання і захисту

Політичні права і свободи громадян згідно українського законодавства. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Право на інформацію. Проблема захисту політичних прав і свобод громадян в Україні. Проблема дотримання політичних прав і свобод людини в Україні.

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

- див. Державна власність.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua