На головну сторінку

Поняття адміністративного права

Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Предмет адміністративного права. Метод адміністративно-правового регулювання. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права.

ДЕРЖАВНА ПОЗИКА

- див. Договір державної позики.

Джерело: determiner.ru