На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Права жінок в Україні

Особливості реалізації жінками своїх прав в сучасних умовах. Можливості самовираження жінок у різних сферах діяльності. Порівняльна характеристика правового регулювання праці жінок в Україні та за кордоном. Гарантії реалізації рівноправності жінок та чоловіків в Україні та світі. Особливості охорони праці жінок. Спеціальні норми по охороні праці жінок на важких, шкідливих і небезпечних роботах. Заборона й обмеження залучення жінок до робіт у нічний час, понаднормових робіт. Правове регулювання переводу на більш легку роботу. Проблеми забезпечення рівних можливостей реалізації прав жінок і чоловіків та шляхи їх розв'язання. Проблема формування паритетних відносин між жінками та чоловіками як умови сталого розвитку громадянського суспільства. Проблема "комплексного підходу" до подолання статевої нерівності у суспільстві. Проблема впровадження стратегій європейських документів у національне законодавство.

АМБАЛАЖ

(від фр. emballage - упаковка) - в міжнародній торгівлі витрати по упаковці, пакувальний матеріал.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua