На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Право литовської доби

Литовсько-руська держава та право (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.): загальна характеристика. Формування Литовська-Руської держави. Кревська унія та її наслідки. Городельська унія. Литовсько-московські відносини. Люблінська унія 1569 року. Характеристика окремих джерел права Литовсько-Польської доби. Звичаєве право. Руська правда. Роль та значення Статутів Казимира для Литовсько-Руської держави. Литовські статути і магдебурзьке право в Україні. Характеристика основних рис права доби литовського панування. Право власності. Спадкове право. Зобов'язальне право. Кримінальне право та судовий процес.

Рекетмейстер

- в XVIII в. спеціальний Сенатський чин, що відав прийняттям жалоб і апеляцій.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua