На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Верховенство права

Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права. Поняття принципу верховенства права. Позитивістська правова теорія та принцип верховенства права в Україні. Утвердження та реалізація принципу верховенства права в Україні на сучасному етапі. Свобода вираження поглядів. Право на свободу та особисту недоторканність. Право на недоторканність приватного життя (приватність). Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Доступ до правосуддя. Публічна адміністрація в Україні: необхідність реформування. Протидія корупції. Сучасний стан та недоліки антикорупційного законодавства в Україні.

КВАЗИБЕЗРАБОТИЦА

- приховане безробіття.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua