На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні

Громадянські права та свободи громадян України, поняття та види. Поняття та види природних прав і свобод людини. Право людини на життя і повагу до її гідності. Право на свободу і особисту недоторканність. Недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Невтручання у сімейне й особисте життя. Політичні права і свободи громадян згідно українського законодавства. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Право на інформацію. Проблема захисту громадянських і політичних прав і свобод громадян в Україні.

СЕКСУАЛЬНІ ПЕРЕКРУЧЕННЯ

- див. Статеві перекручення.

Джерело: determiner.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua