На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Загальна декларація прав людини

Загальнотеоретичні аспекти поняття правового статусу людини і громадянина. Історичні етапи становлення покоління прав людини. Правовий статус людини та його принципи. Система прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина за Загальною декларацією прав людини 1948 року. Міжнародно-правові стандарти розуміння правового статусу людини і громадянина. Співвідношення індивідуальних та колективних прав людини. Імплементація норм Загальної декларації в національному законодавстві України та інших країн Європи. Проблеми реалізації норм Загальної декларації прав людини в національному законодавстві. Діяльність Європейського суду з прав людини, як гарантія їх забезпечення.

Богомольців Микола Михайлович

Богомольців, Микола Михайлович, - публіцист (1841 - 1888). Поступив в Харківський університет, але курсу не закінчив внаслідок студентського безладдя. Більш великі роботи Богомолова: "З всеросійської художньо-промислової виставки" ( "Вісник Європи", 1882, № 7 - 9) і "Сільськогосподарське виробництво північноамериканських Сполучених Штатів і вірогідні причини його успішного розвитку" ( "Російська Думка", 1885, 11 і 12). Окремо він видав під псевдонімом Миколу Міхайлова, збірник своїх статей з "Грамотея", під заголовком: "Нарис життя і діяльності Иоганна-Генриха Песталоцци" (М., 1874).

Джерело: interpretive.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua