На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Князівська влада в період єдності та децентралізації русі

Становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VI - початок XII ст.). Виникнення Руської держави. Розквіт і піднесення Київської Русі періоду з кінця X - до середини XI ст. Руська держава в другій половині XI - на початку XII ст. Причини децентралізації та роздробленості Київської Русі. Характеристика князівської влади в період єдності та феодальної роздробленості Київської Русі. Форма державності Київської Русі. Порівняльна характеристика князівської влади в періоди єдності та децентралізації Русі.

Феодалізм

- тип суспільних відносин, заснованих на умовній приватній (феодальної) формі власності на землю і експлуатації особисто і поземельно залежних від феодалів безпосередніх виробників-селян. Феодальна експлуатація здійснювалася шляхом безвідплатного привласнення феодалами труда селян (або продуктів труда) у вигляді феодальної ренти. Феодальна держава існувала переважно в формі монархії. З розвитком продуктивних сил в надрах феодалізму складалися елементи капіталістичних відносин. Процес так званого первинного накопичення капіталу прискорив підготовку матеріальних умов для переходу до капіталізму, що затвердився внаслідок революцій.

Джерело: interpretive.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua