На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Акти органів виконавчої влади

Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Поняття та основні форми реалізації норм права. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки акта застосування норм права. Особливості актів органів виконавчої влади. Правові акти державного управління. Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади.

КОНТРРЕФОРМИ

прийнята в літературі назва заходів уряду Олександра III в 1880-90-х рр. по перегляду підсумків реформ 1860-70-х рр.: відновлення попередньої цензури (1882), введення станових принципів в початковій і середній школі, скасування автономії університетів (1884), введення інституту земських начальників (1889), встановлення бюрократичної опіки над органами земського (1890) і міського (1892) самоврядування.

Джерело: interpretive.ru

© 2006-2019  prawo.in.ua