На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Джерела договірного права: сутність та види

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження джерел договірного права ... 5
1.1. Поняття джерел права ... 5
1.2. Сутність джерел правового регулювання договірних відносин ... 8
Розділ 2. Характеристика окремих видів джерел договірного права ... 14
2.1. Нормативно-правові джерела договірного права ... 14
2.2. Міжнародні договори - джерело договірного права ... 24
2.3. Колізійні норми та звичаї як джерело договірного права ... 25
2.4. Договір як джерело договірного права ... 27
2.5. Судова практика як джерело договірного права ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Політичні і правові ідеї раннього християнства

Поняття та функції правової охорони Конституції України

Поняття та види цін у сфері господарювання

Підстави здійснення адвокатської діяльності

Об'єднання юридичних осіб

Державна політика розвитку морських портів

Конкурсні адміністративні процедури в публічній службі

Докази і доказування у господарському судочинстві