На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Договір позички в цивільному праві

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження договору позички в цивільному праві ... 5
1.1. Правова природа договору позички як підстави для виникнення права на безоплатне користування річчю ... 5
1.2. Розвиток інституту позички: період римської імперії до сучасності ... 15
Розділ 2. Характеристика договору позички в цивільному праві ... 21
2.1. Елементи договору позички ... 21
2.2. Зміст договору позички ... 23
2.3. Припинення договору позички ... 25
Розділ 3. Відмінність договору позички від договору зберігання ... 27
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Правовий режим державного майна

Політичні і правові ідеї раннього християнства

Конституційне право громадян на звернення

Поняття, предмет та система господарського права

Оперативно розшукова діяльність: зміст, поняття, значення

Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство у воєнній сфері

Конституційний статус прокуратури в Україні

Форми господарсько-процесуальної відповідальності