На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Етнічні меншини в контексті державної внутрішньої політики на Півдні України (початок XIX - початок XX ст.).

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Етнічність та етнічна історія Півдня України: формування національного складу населення ... 5
1.1. Формування постійного населення півдня України: історична ретроспектива ... 5
1.2. Розміщення національних груп та етнічна ситуація в регіоні ... 13
Розділ 2. Державна внутрішня політика на Півдні України (початок XIX - початок XX ст.) ... 26
2.1. Промисловість і сільське господарство у контексті національних меншин на півдні України другої половини ХІХ - початку ХХ століття ... 26
2.2. Освіта національних меншин на півдні України другої половини ХІХ - початку ХХ століття ... 30
2.3. Конфесійна характеристика національних меншин на півдні України другої половини ХІХ - початку ХХ століття ... 33
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Правове становище товарної біржі в Україні

Правовий статус іноземців в Україні

Політичні і правові ідеї раннього християнства

Наслідки правочинів, укладених неповнолітньою особою

Підстави здійснення адвокатської діяльності

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві

Функції та основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України

Проблеми підсудності справ за участю іноземних осіб в господарському процесі