На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Державна політика розвитку морських портів

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Аналіз державної політики розвитку морських портів України, динаміки транзитних перевезень вантажів через морські торгівельні порти та визначення чинників, що призвели до скорочення їх обсягів, а також пропозиції щодо покращення розвитку морських портів України ... 6
1.1. Розвиток морських торгівельних портів для реалізації транзитного потенціалу України ... 6
1.2. Питання стратегічного управління морськими торгівельними портами України ... 21
1.3. Аналіз транзитних перевезень вантажів через морські торгівельні порти України у контексті визначення чинників, що призвели до їх скорочення, а також перспективи подальшого покращення ... 25
Розділ 2. Міжнародно-правове забезпечення морської політики України в водах Світового Океану ... 30
2.1. Вплив геополітичної ситуації на формування міжнародно-правової позиції України в сфері реалізації її морської політики ... 30
2.2. Економіко-правові засоби забезпечення розвитку національного морського транспортного потенціалу України ... 36
2.3. Проблеми гармонізації українського законодавства в сфері морської безпеки з нормами міжнародного морського права ... 46
Висновки ... 52
Література ... 54

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Сталійний час

Економіко-правові передумови розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні

Система та компетенція органів юстиції України (другий варіант)

Промислова власність як різновид інтелектуальної власності, її об'єкти та місце в системі господарських правовідносин

Правове становище товарної біржі в Україні

Правове регулювання і внутрішньофірмові стандарти аудиту

Податкова система та система оподаткування України

Система накопичувального пенсійного страхування: проблеми запровадження та функціонування