На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві ... 5
1.1. Поняття і ознаки особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві ... 5
1.2. Класифікація особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві ... 10
Розділ 2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ... 14
2.1. Право на життя ... 14
2.2. Право на здоров'я ... 17
2.3. Право на безпечне довкілля ... 24
2.4. Право на сім'ю, опіку, піклування та патронатне виховання ... 31
Висновок ... 36
Список використаної літератури ... 38

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Органи державної виконавчої влади як суб'єкти бюджетних правовідносин

Строки та терміни в цивільному праві

Сталійний час

Поняття і система речового права

Промислова власність як різновид інтелектуальної власності, її об'єкти та місце в системі господарських правовідносин

Правовий статус суддів в Україні

Конституційне право громадян на звернення

Правові основи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей