На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Податкова система та система оподаткування України

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальнотеоретичні основи побудови податкової системи ... 5
1.1. Поняття, ознаки, функції податків ... 5
1.2. Принципи побудови податкової системи ... 15
Розділ 2. Податкова система України ... 18
Розділ 3. Розмежування податкової системи та системи оподаткування ... 28
Висновки ... 30
Список використаних джерел ... 32
Додатки ... 35

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Свободи та обов'язки іноземців в Україні

Судові витрати у цивільному процесі (другий варіант)

Суб'єктивні цивільні обов'язки та суб'єктивні цивільні права

Строки та терміни в цивільному праві

Економіко-правові передумови розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні

СБУ - провідний орган забезпечення національної безпеки України

Правовий статус суддів в Україні

Наслідки правочинів, укладених неповнолітньою особою