На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Правовий статус суддів в Україні

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та складові терміну "правовий статус суддів" ... 5
1.1. Сутність категорії: правовий статус суддів та їх компетенція ... 5
1.2. Джерела права, які регулюють правовий статус суддів в Україні ... 8
Розділ 2. Правовий статус суддів Конституційного суду України ... 11
2.1. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посаду судді КСУ, порядок їх призначення та обрання ... 11
2.2. Права, обов'язки та гарантії діяльності суддів КСУ ... 12
2.3. Голова та заступник голови КСУ, специфіка їх повноважень ... 16
Розділ 3. Правовий статус суддів загальної юрисдикції ... 20
3.1. Вимоги які ставляться до кандидатів на посаду судді суду загальної юрисдикції, порядок їх призначення та обрання ... 20
3.2. Права, обов'язки та гарантії діяльності суддів суду загальної юрисдикції ... 25
3.3 Особи, які обіймають адміністративні посади в судах загальної юрисдикції ... 29
3.4. Особливості юридичної відповідальності суддів судів загальної юрисдикції ... 30
Висновок ... 33
Список використаної літератури ... 35

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Поняття, підстави та види захисту прав відповідача

Військові формування часів Гетьманщини, занепад запорозького козацького війська

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

Конституційна характеристика України як демократичної, правової держави

Судові витрати у цивільному процесі (другий варіант)

Цивільно-правові строки і терміни: поняття, значення та види

Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету України

Принципи податкового права