На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СБУ - провідний орган забезпечення національної безпеки України

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження СБУ як провідного органу забезпечення національної безпеки України ... 6
1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "національна безпека" ... 6
1.2. Правові підстави діяльності Служби безпеки України в контексті забезпечення національної безпеки ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей організації діяльності Служби безпеки України ... 18
2.1. Система Служби безпеки України ... 18
2.2. Кадровий склад Служби безпеки України ... 21
2.3. Повноваження Служби безпеки України ... 22
2.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України ... 28
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Поняття, зміст, структура адміністративної відповідальності

Законний представник у цивільному процесі України: сучасний стан і проблеми правового регулювання (другий варіант)

Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації

Військові формування часів Гетьманщини, занепад запорозького козацького війська

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина

Свідки як учасники цивільного процесу

Цивільно-правові строки і терміни: поняття, значення та види

Поняття і система речового права