На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Економіко-правові передумови розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Система економіко-правових засад функціонування соціальної інфраструктури на регіональному рівні ... 6
1.1. Сутність соціальної інфраструктури ... 6
1.2. Структура регіональної соціальної інфраструктури ... 13
1.3. Правові методи управління регіональною соціальною інфраструктурою ... 20
Розділ 2. Аналіз правових чинників функціонування соціальної інфраструктури на регіональному рівні в Україні ... 29
2.1. Організаційно-правове та інституційне забезпечення розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні ... 29
2.2. Правові проблеми розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні ... 39
Розділ 3. Удосконалення правових засад розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні в Україні ... 47
3.1. Шляхи розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні ... 47
3.2. Адаптація зарубіжного досвіду правового регулювання розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні ... 54
Висновки ... 61
Перелік використаних джерел ... 65

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Фінансово-правова характеристика асоційованих підприємств

Суть і значення апеляційного провадження в цивільному процесі

Поняття, зміст, структура адміністративних правопорушень

Законодавчий процес в Україні

Конституційне забезпечення прав людини і громадянина в Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина

Судові витрати у цивільному процесі (другий варіант)

Особливості правового статусу судді конституційного суду України