На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду ... 5
1.1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 5
1.2. Підстави деліктної відповідальності ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду ... 14
2.1. Поняття відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду ... 14
2.2. Підстави та порядок відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду ... 16
Розділ 3. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод і право на відшкодування шкоди у судовій практиці ... 22
3.1. Загальні положення Конвенції про захист прав людини та основних свобод ... 22
3.2. Відповідність національної судової практики та законодавства конвенційним положенням та прецедентній практиці Європейського суду ... 25
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Конституційна реформа як основний напрям формування сучасного українського конституціоналізму

Правове регулювання концесійної діяльності

Конституційно-правове регулювання з питань про громадянство України

Докази і доказування у господарському судочинстві

Юридичні аспекти державного пенсійного забезпечення в Україні

Бюджетні механізми розвитку соціальної сфери України

Поняття, зміст, структура адміністративної відповідальності

Конституційне забезпечення прав людини і громадянина в Україні