На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Місце заходів адміністративного попередження серед заходів адміністративного примусу ... 18
Розділ 3. Поняття та особливості заходів адміністративного попередження ... 23
Розділ 4. Види заходів адміністративного попередження ... 31
4.1. Застосування заходів адміністративного попередження загального призначення ... 31
4.2. Застосування заходів адміністративного попередження при надзвичайних ситуаціях ... 35
Висновок ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Державна політика розвитку морських портів

Функції та основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України

Конституційний статус прокуратури в Україні

Інститут банкрутства: поняття, історичні умови виникнення, ознаки

Етнічні меншини в контексті державної внутрішньої політики на Півдні України (початок XIX - початок XX ст.).

Юридичні аспекти державного пенсійного забезпечення в Україні

Фінансово-правова характеристика асоційованих підприємств

Законний представник у цивільному процесі України: сучасний стан і проблеми правового регулювання (другий варіант)