На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації

(курсова робота)

Вступ ... 2
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 4
Розділ 2. Місце заходів адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного примусу ... 14
Розділ 3. Поняття, особливості та види заходів адміністративної відповідальності ... 20
3.1. Заходів адміністративної відповідальності, що застосовуються до фізичних осіб ... 20
3.2. Заходи адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних осіб ... 32
Висновки ... 37
Список використаної літератури ... 39

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Правовий статус Національної служби посередництва і примирення і Україні. Проблеми реалізації та підвищення ефективності

Місцеве самоврядування в Україні. Історико-правовий аналіз

Конституційні засади економічних відносин як передумова формування громадянського суспільства

Правове регулювання концесійної діяльності

Форми господарсько-процесуальної відповідальності

Джерела договірного права: сутність та види

Бюджетні механізми розвитку соціальної сфери України

Заочний розгляд справи