На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ГАРАНТІЇ:

Стосовно можливості обману
Продаючи Вам курсову роботу, я продаю лише її копію, я нічого не втрачаю від того, що студент в якомусь із ВУЗів її здасть, я буду її і далі спокійно продавати, то який мені сенс когось обманювати?
Головна гарантія - здоровий глузд. Якби Ви хотіли когось обманути, Ви б стали повідомляти номера своїх мобільних, домашній телефон і домашню адресу, щоб обманута Вами людина мала можливість якомога довше Вас діставати?

Стосовно якості і відповідності вимогам
Всі представлені на сайті роботи були виконані на замовлення у відповідності до загальноприйнятих вимог і норм (шрифти, відступи, абзаци, інтервали, заголовки і т.п.).
Всі роботи успішно здавалися.
Крім того, Ви маєте можливість перед придбанням роботи ознайомитись з її першими п'ятнадцятьма сторінками і скласти власне уявлення про її якість і відповідність вимогам.

В будь-якому випадку - телефонуйте і я відповім на всі Ваші запитання (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e-mail, і я зателефоную Вам).

Мої телефони:
097 649 36 94 - Київстар
095 934 65 43 - Vodafone
093 521 99 55 - lifecell
0332 71 50 67 - телефон у Луцьку

Viber:  097 118 72 59

Мій e-mail: ureferat@gmail.com

Моя адреса:
м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Гарантії - курсові роботи

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади готових робіт з сайту prawo.in.ua:

Аграрне право України як предмет і наука: предмет і система аграрного права. Поняття і предмет аграрного права, відмежування його від предмету земельного права. Методи регулювання в аграрному праві. Принципи аграрного права. Система аграрного права. Завдання та функції аграрного права. Джерела аграрного права. Адміністративна відповідальність військовослужбовців: Теоретичні засади дослідження адміністративної відповідальності військовослужбовців. Сутність адміністративної відповідальності. Поняття адміністративного проступку. Аналіз особливостей адміністративної відповідальності військовослужбовців. Характеристика військовослужбовців як суб'єктів адміністративної відповідальності. Особливості накладення адміністративних стягнень на військовослужбовців. Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг: Теоретичні засади дослідження адміністративної процедури з розгляду спеціальних скарг. Поняття і характерні риси адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Види адміністративних проваджень. Загальні засади провадження по скаргах в адміністративному процесі. Подання скарги. Розгляд скарги. Рішення, за результатами розгляду скарги. Оформлення ходу і результатів провадження по скаргах. Виконання рішення. Особливості адміністративної процедури з розгляду спеціальних скарг. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення. Порядок вирішення апеляції. Адміністративний нагляд ОВС: Поняття адміністративного нагляду міліції і його види. Організація загального нагляду за дотриманням громадянами та посадовими особами загально обов'язкових правил. Правова основа, підстави, порядок встановлення адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі. Адміністративні послуги в Україні: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та особливості адміністративних послуг. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян: Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу іноземних громадян. Поняття адміністративно-правового статусу особи. Поняття "іноземець". Види іноземців в Україні. Аналіз особливостей адміністративно-правового статусу іноземних громадян. Характеристика основних елементів адміністративно-правового статусу іноземців. Адміністративна відповідальність іноземців: підстави, види та особливості. Адміністративно-правовий статус біженців. Акти органів виконавчої влади: Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Поняття та основні форми реалізації норм права. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки акта застосування норм права. Особливості актів органів виконавчої влади. Правові акти державного управління. Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади. Апеляційне провадження: Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження. Сутність і значення стадії апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації. Особливості здійснення правосуддя в апеляційній інстанції. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції. Ухвали і рішення апеляційного суду. Атрибути української державності: Поняття і ознаки держави. Атрибути української держави. Суверенітет України. Територія. Громадянство. Апарат управління. Забезпечення національної безпеки України. Грошова система України. Система оподаткування і фінансового контролю. Державна мова України. Офіційні символи України. Бюджетна система та механізм її дії: Теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи. Державний бюджет в економічній системі держави. Поняття бюджетної системи. Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні. Особливості бюджетної системи України. Державний бюджет України: підходи до формування та розподілу. Місцеві бюджети як складова частина бюджетної системи України. Перспективи розвитку бюджетної системи України. Проблеми функціонування бюджетної системи України та можливі шляхи їх подолання. Альтернативні шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України. Вiндикацiйний позов: Теоретичні засади дослідження віндикаційного позову. Поняття та зміст власності. Характеристика правових засобів захисту права власності. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності. Аналіз особливостей застосування віндикаційного позову. Характеристика віндикаційного позову. Практика застосування віндикаційного позову в суді. Вибори-2004: Українські вибори: до і після. Розстановка політичних сил в Україні напередодні президентських виборів 2004 року. Проміжний фініш. На авансцену виходить народ. Революція переходить в еволюцію. Перемогу здобуто. Боротьба попереду. Феномен "помаранчевої революції" у світлі політичної кримінології. Партії і вибори: можливі варіанти позиціювання політичних сил на парламентських виборах-2006. "Вождистський шлях". Спроби припущень і прогнозів. "Нова опозиція". Основні підсумки технологічної складової президентської виборчої кампанії в Україні 2004 року. Помилки. Здобутки на майбутнє. Види державних службовців: Теоретичні засади державної служби. Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Характеристика видів державних службовців. Поняття державного службовця. Види державних службовців. Поняття і особливості патронатних службовців. Класифікація адміністративних посад державної служби та рангів державних службовців. Правовий статус державного службовця. Види пенсійного страхування: Теоретичні засади дослідження системи пенсійного страхування в Україні. Суть, функції та структура пенсійного страхування. Форми та види пенсійного страхування. Формування системи пенсійного страхування в Україні. Накопичувальна пенсійна система як інструмент соціального захисту громадян. Етапи реформування пенсійної системи в Україні. Розвиток системи недержавного пенсійного страхування. Визначення розміру аліментів на дітей: Теоретичні засади дослідження проблеми визначення розміру аліментів на дітей. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання. Новели законодавства щодо аліментних зобов'язань. Особливості визначення розміру аліментів на дітей. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину. Визначення розміру аліментів та часу, з якого вони присуджуються. Порядок стягнення аліментів. Аліментний договір і визначення розміру аліментів. Виконання судових рішень у цивільних справах: Теоретичні засади дослідження виконанням рішень у цивільних справах. Поняття судових рішень. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Набрання рішенням суду законної сили. Особливості звернення судового рішення до примусового виконання. Виконавчі документи. Повноваження суду, пов'язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень. Роз'яснення рішення, що підлягає виконанню. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання рішення суду. Відмова від стягнення і затвердження мирової угоди. Оголошення розшуку боржника або дитини. Поворот виконання. Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі: Теоретичні засади дослідження особливостей витрат, пов'язаних з розглядом справи. Поняття та види судових витрат за кодексом адміністративного судочинства України. Вплив судових зборів на доступність до правосуддя. Характеристика витрат, пов'язаних з розглядом справи в адміністративному процесі. Аналіз витрат, пов'язаних з наданням правової допомоги в адміністративному судочинстві. Витрати на прибуття до суду сторін і їхніх представників. Витрати на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз. Інші судові витрати. Пільги щодо сплати судових витрат. Розподіл судових витрат за наслідками розгляду справи. Відмова у вчиненні нотаріальних дій: Теоретичні засади дослідження підстав для відмови у вчинені нотаріальних дій. Нотаріальний процес і його стадії. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Аналіз підстав для відмови у вчинені нотаріальних дій. Підстави які не передбачають можливості вчинити нотаріальні дії. Процесуальні підстави відмови у вчиненні нотаріальних дій. Процесуальний порядок оформлення відмови. Письмова форма викладення підстав для відмови у вчиненні нотаріальних дій. Постанова про відмову у вчинені нотаріальних дій. Порядок оскарження постанови про відмову. Відповідальність за порушення податкового законодавства: Теоретичні засади дослідження відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття юридичної відповідальності. Сутність та підстави відповідальності за порушення податкового законодавства. Класифікація податкових правопорушень. Характеристика видів відповідальності за порушення податкового законодавства. Особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. Особливості кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав: Теоретичні аспекти дослідження відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди. Підстави деліктної відповідальності. Сутність поняття "деліктоздатність". Поняття та підстави позбавлення батьківських прав. Аналіз особливостей відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми. Особливості відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав.