Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Етапи становлення господарських судів в Україні.....5
1.1. Виникнення господарського судочинства до 1808 року.....5
1.2. Розвиток господарського судочинства, комерційні суди в Україні.....8
1.3. Розвиток господарського судочинства у радянські часи.....9
Розділ 2. Господарські суди в сучасний період.....18
2.1. Система та структура господарських судів.....18
2.2. Компетенція судів господарської юрисдикції.....19
2.3. Порядок розгляду та вирішення справ господарськими судами.....24
Розділ 3. Окремі питання подальшого розвитку господарського судочинства в Україні.....30
Розділ 4. Проблемні питання статусу та повноважень господарського суду.....34
Висновки.....38
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні"

Курсова робота "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США) - держава в Північній Америці. Конституція США прийнята в 1787 р. Це одна з найстаріших нині діючих буржуазних конституцій і одна з найбільш "жорстких": за 200 років в неї було внесено всього 26 поправок, 10 з яких, так званий Білль про права США - набрали чинності в 1791 р. У протилежність юридичної конституції існує, зі слів американських теоретиків, "жива конституція". Іншими словами, Конституція 1787 р. діє в цей час з численними доповненнями у вигляді судових прецедентів, законів Конгресу, актів президента. За формою державного пристрою США - федерація. Країна складається з 50 штатів і. ТРУДОВА КНИЖКА - основний документ, що характеризує трудову діяльність, працівника. Так як ведуться на всіх облич, працюючих на підприємстві, в установі, організації понад 5 днів, в тому числі на сезонних, тимчасових, а також нештатних працівників (на останніх при умові, що вони підлягають державному соціальному страхуванню). Так як ведуться в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 6 вересня 1973 р. і Інструкцією про порядок ведіння трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженій Госькомтрудом СРСР по узгодженню з ВЦСПС 20 червня 1974 р. з. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (КОНСТРУКТОР) - Посадові обов'язки. Розробляє ескізні, технічні і робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи кошти автоматизації проектування, передовий досвід розробки конкурентоздатних виробів, забезпечує при цьому відповідність конструкцій, що розробляються технічним завданням, стандартам, нормам охорони труда, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць. Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, що проектуються. Складає. СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСОБИ, що ЗДІЙСНИЛА ЗЛОЧИН - уперше у вітчизняному праві визнано обставиною, що виключає злочинність діяння, в УК РФ 1996 р. (ст. 38). Суть даної обставини складає спричинення шкоди особі, що здійснила злочин, при його затриманні для доставлення органам влади і припинення можливості здійснення ним нових злочинів, якщо інакшими коштами заримувати таку особу не представлялося можливим і при цьому не було допущено перевищення необхідних для цього заходів (ч. 1 ст. 38 УК РФ). Затримання особи, що здійснила злочин, - право і в ряді випадків моральний обов'язок громадян. Для певних категорій осіб (працівників міліції і інших.
Кожна вагома структурна частина курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДПУСК ПО ВАГІТНОСТІ І РОДАМ - період часу, що обчислюється в календарних днях, на який працююча жінка звільняється від виконання трудових обов'язків для зміцнення здоров'я і підготовки до родів, відновлення працездатності і забезпечення материнського догляду за новонародженою дитиною після родів з виплатою за цей період посібника в розмірі повного заробітку. Тривалість цього відпуску становить 70 (у разі багатоплідної вагітності - 84) календарних днів до родів і 70 (у разі ускладнених родів - 86, при народженні двох або більше за дітей - 110) календарних днів після родів (ч.1 ст. 165 КЗоТ). Для деяких категорій жінок. Психоаналітічеська теорія злочинності - Однієї з перших оьбзорних публікацій про досвід і перспективи використання ідеї психоаналізу в правовій сфері є стаття німецького вченого Ханса Келзена (Kelsen H. Der Bergitt des Staates und die Sozialpsychologie, 1922). Вчені і фахівці-практики психоаналитической орієнтації (Ф. Александр, Х. Келен, Г. Штраус, У. Уайт, Б. Карп міни, В. Бром Берг і інш.) вже з 1920-х рр. при вивченні злочинців базувалися на психологічних теоріях особистості і застосовували при обстеженні укладених методики діагностики і психотерапевтичного впливу, створені З. Фрейдом і іншими классиками глибинної. Нормування - процес встановлення гранично допустимих масштабів впливу господарської і інакшої діяльності на навколишнє середовище загалом або окремі природні об'єкти, що гарантує збереження сприятливого навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Внаслідок такого процесу встановлюються нормативи в області охорони навколишнього середовища (природоохранні нормативи) - встановлені нормативи якості навколишнього середовища і нормативи допустимого впливу на неї, при дотриманні яких забезпечується стійке функціонування природних екологічних систем і зберігається біологічна.
У вступі курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВБИВСТВО, ДОВЕРШЕНЕ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, що ЗДІЙСНИЛО ЗЛОЧИН - злочин проти життя, передбачене ч. 2 ст. 108 УК РФ. Даний злочин характеризується: 1) всіма ознаками складу злочину вбивства; 2) здійсненням діяння при затриманні особи, що здійснило злочин; 3) при перевищенні заходів, необхідних для затримання, тобто в тих випадках, коли спричинення смерті що затримується не було необхідним для затримання, явно не відповідало характеру і мірі суспільної небезпеки довершеного злочину і обстановці затримання. Необхідна наявність у затримуючого а) права на затримання (здійснення суспільно небезпечного посягання, що володіє ознаками злочину; реальна.

ВОЄВОДА - 1) в Російській державі 15-17 вв. воєначальник, що командував військами у військовий час. Главним В. був В. "великого полку". 2) У кінці 16 в. представник царського уряду на місцях. Впервие В. з'являються в прикордонних повітах, де було потрібен, щоб глава місцевої адміністрації володів сильною військовою владою. У умовах що загострилися після селянської війни початку 17 в. класових протиріч уряду необхідно було мати на місцях своїх представників, що зосереджують всі функції управління і що мають в своєму розпорядженні військову силу для придушення руху серед міського. Психологічна допомога співробітникам ОВД в зоні бойових дій - Являє собою систему заходів, здійснюваних співробітниками підрозділів психологічного забезпечення з метою підтримки оптимального рівня професійної адаптації і соціально-психологічного статусу співробітників органів внутрішніх справ, що виконують службово-бойові задачі, відновлення і підвищення їх працездатності. Основними напрямами роботи виступають: виконання комплексу робіт, направлених на зниження загибелі, поранень, порушень службової дисципліни і законності, злочинів і надзвичайних випадків серед особистого складу; здійснення комплексу заходів щодо психологічного супроводу.
Список літератури курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" - більше 20 джерел. КРІПАЦТВО - форма залежності селян, що полягала в прикріпленні їх до землі і підкоренні адміністративної і судової влади феодала. У Західній Європі в середні віки на положенні кріпаків знаходилися англійські виллани, каталонские ременси, французькі і італійські серви. У більшості районів Італії і Франції К.п. було в основному відмінено в XIII-XIV вв. У Англії і Іспанії воно зникло майже повністю до початку XVI в. Однак окремі пережитки кріпаччини в Італії і Франції збереглися до кінця XVIII в., а в Іспанії - до початку XX в. У Центральній і Східній Європі після того, що почався було в XV в. падіння К.п. сталося. ОБ'ЄКТ - Німий.: Objekt. - Франц.: objet. - Англ.: object. - Ісп.: objeto. - Італ.: ogge-to. - Португ.: objeto. об Поняття об'єкта розглядається в психоаналізі з трьох основних точок зору: А) У зв'язку з потягом: адже саме в об'єкті або за допомогою об'єкта потяг може досягнути своєї мети або задоволення. Це може бути людина загалом або частковий об'єкт, об'єкт реальний або фантазматический. БИ) У зв'язку з любов'ю (або ненавистю): мова тут йде про відношення до особистості загалом, до якоїсь інстанції Я або ж до об'єкта загалом (особистість, суть, ідеал і пр.) (відповідним прикметником тут буде.

МИАСТЕНИЯ - аутоиммунное захворювання, зухвале порушення нервно-мишечной передачі і що виявляється слабістю і патологічною стомлюваністю скелетних (поперечнополосатих) м'язів. Захворювання пов'язане з утворенням антитіл проти ацетилхолинових рецепторов, розташованих на постсинаптической мембрані нервно-мишечного синапса. Неонатальная миастения - скороминущий стан, що спостерігається у немовлят, що народилися від матерів, страждаючих миастенией, і зумовлене переходом через плаценту материнських антитіл до ацетилхолиновим рецепторам. Миастения може виникнути в будь-якому віці, але пік.
Посилання в тексті роботи "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РОЗЩЕПЛЕННЯ - відділення одних психічних уявлень від інших, внутрішня расчлененность психіки на становлячі її частини, структурні освіти.    У психопатологических дослідженнях другої половини ХIХ віку розщеплення розглядалося частіше за все в плані "роздвоєння свідомості". При цьому далеко не завжди проводилися відмінності між роздвоєнням свідомості і розщепленням психіки.    Виникнення психоаналізу супроводилося розглядом психіки з точки зору дієвості в ній не тільки свідомих, але і несвідомих процесів. На початковому етапі своєї дослідницької і терапевтичної діяльності З. Фрейд. Язикова особистість - (англ. linguistic personality) - когнитивно-коммуникативний инвариант, узагальнений образ носія культурно-язикових і коммуникативно-деятельностних цінностей, знань, установок і форм поведінки. Передумови поняття Я. л. закладені ідеями Л. Вайсгербера і інш. неогумбольдтианцев про вирішальну роль мови в формуванні картини світу - розумінні мови як "проміжного миру" (Zwischenwelt) між людиною і внеш. миром, коли людина бачить мир крізь призму рідної мови. При цьому своєрідність особистості, до-ой виявляється в процесі засвоєння і застосування людиною рідної мови, завжди обмежене. ЛАРИНГОСТЕНОЗ - обтурация або стійке звуження просвіту гортані, що приводить до ускладнення або повної втрати її проходимість для повітря. Природжений ларингостеноз може бути зумовлений збільшеною вилочковой залозою, тератомой, а також іншими освітами, розташованими поблизу гортані, і патологічними змінами всередині неї. Придбаний ларингостеноз частіше є результатом захворювання і пошкодження самої гортані, рідше симптомом інфекційної хвороби (дифтерії, брюшного і висипного тифу, грипу, кору, скарлатини), алергічних реакцій, захворювань нервової системи. Гострий ларингостеноз розвивається протягом секунд.

Методика "Диференціальна оцінка станів зниженої працездатності" - (ДОРС). А. Б. Леонова, С. Б. Велічковська. ДОРС є модифікованою версією тесту BMS-II, розробленою німецькими психологами П. Ріхтером і Х. Е. Платом для оцінки міри тягаря труда працівників різних видів масових виробництв. У методиці ДОРС використовується схожий тестовий матеріал для виявлення відмітних ознак різних видів станів зниженої працездатності. Однак дана методика орієнтована на індивідуалізовану діагностику міри вираженість синдромів цих станів в професійній діяльності окремих фахівців або невеликих груп осіб, зайнятої виконанням загальних трудових задач. Концептуальною базою методики є. ОБ'ЄМНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - відображення інформації в трьохмірній системі координат. За принципом сприйняття людиною об'ємного зображення виділяються три основних можливих напряму розв'язання цієї проблеми: 1) принцип зображення третьої координати на двомірній площині шляхом, напр., створення изометрической проекції координатних осей на екрані індикатора і відповідного спотворення координат об'єктів, що відображається на такому екрані (при цьому виходить враження глибини або відстані); 2) принцип стереоскопічного бачення (використання штучно створених бінокулярний стимулів); 3) принцип фізичного моделювання простору. ДИСБАКТЕРІОЗ - (син.: дисбиоз) - зміна складу і кількісних співвідношень мікрофлора, в нормі що заселяє порожнисті органи, що повідомляються з навколишнім середовищем (наприклад, верхні дихальні шляхи, кишечник), і шкіру людини. З життєдіяльністю мікрофлора пов'язані фізіологічний статус організму і стан його неспецифічних захисних сил. Представники так званої нормальної мікрофлора, що звичайно мешкають в кишечнику, верхніх дихальних шляхах і на шкірі людини, завдяки вираженій антагоністичній активності оберігають ці органи від проникнення і швидкого розмноження патогенних і умовно-патогенних. Психотерапія - 1. будь-яка методика або процедура, що надає лікувальний вплив за допомогою впливу на психіку пацієнта. Може розглядатися, з одного боку, як паліативне лікування, лише на деякий час полегшуюче самопочуття, так і, з іншого боку, основна лікувальна дія на певний психічний, емоційний або поведенческое розлад. Звичайно є у вигляду, що ця практика здійснюється кимсь, хто має спеціальну освіту і застосовує науково обгрунтовані і офіційно визнані методи психотерапії. Мається на увазі, що психотерапія є невід'ємним елементом терапевтичного комплексу при лікуванні хворої людини. Виділення.