Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Етапи становлення господарських судів в Україні ... 5
1.1. Виникнення господарського судочинства до 1808 року ... 5
1.2. Розвиток господарського судочинства, комерційні суди в Україні ... 8
1.3. Розвиток господарського судочинства у радянські часи ... 9
Розділ 2. Господарські суди в сучасний період ... 18
2.1. Система та структура господарських судів ... 18
2.2. Компетенція судів господарської юрисдикції ... 19
2.3. Порядок розгляду та вирішення справ господарськими судами ... 24
Розділ 3. Окремі питання подальшого розвитку господарського судочинства в Україні ... 30
Розділ 4. Проблемні питання статусу та повноважень господарського суду ... 34
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні"

Курсова робота "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США) - держава в Північній Америці. Конституція США прийнята в 1787 р. Це одна з найстаріших нині діючих буржуазних конституцій і одна з найбільш "жорстких": за 200 років в неї було внесено всього 26 поправок, 10 з яких, так званий Білль про права США - набрали чинності в 1791 р. У протилежність юридичної конституції існує, зі слів американських теоретиків, "жива конституція". Іншими словами, Конституція 1787 р. діє в цей час з численними доповненнями у вигляді судових прецедентів, законів Конгресу, актів президента. За формою державного пристрою США - федерація. Країна складається з 50 штатів і. ТРУДОВА КНИЖКА - основний документ, що характеризує трудову діяльність, працівника. Так як ведуться на всіх облич, працюючих на підприємстві, в установі, організації понад 5 днів, в тому числі на сезонних, тимчасових, а також нештатних працівників (на останніх при умові, що вони підлягають державному соціальному страхуванню). Так як ведуться в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 6 вересня 1973 р. і Інструкцією про порядок ведіння трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженій Госькомтрудом СРСР по узгодженню з ВЦСПС 20 червня 1974 р. з. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (КОНСТРУКТОР) - Посадові обов'язки. Розробляє ескізні, технічні і робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи кошти автоматизації проектування, передовий досвід розробки конкурентоздатних виробів, забезпечує при цьому відповідність конструкцій, що розробляються технічним завданням, стандартам, нормам охорони труда, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць. Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, що проектуються. Складає. СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСОБИ, що ЗДІЙСНИЛА ЗЛОЧИН - уперше у вітчизняному праві визнано обставиною, що виключає злочинність діяння, в УК РФ 1996 р. (ст. 38). Суть даної обставини складає спричинення шкоди особі, що здійснила злочин, при його затриманні для доставлення органам влади і припинення можливості здійснення ним нових злочинів, якщо інакшими коштами заримувати таку особу не представлялося можливим і при цьому не було допущено перевищення необхідних для цього заходів (ч. 1 ст. 38 УК РФ). Затримання особи, що здійснила злочин, - право і в ряді випадків моральний обов'язок громадян. Для певних категорій осіб (працівників міліції і інших.
Кожна вагома структурна частина курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДПУСК ПО ВАГІТНОСТІ І РОДАМ - період часу, що обчислюється в календарних днях, на який працююча жінка звільняється від виконання трудових обов'язків для зміцнення здоров'я і підготовки до родів, відновлення працездатності і забезпечення материнського догляду за новонародженою дитиною після родів з виплатою за цей період посібника в розмірі повного заробітку. Тривалість цього відпуску становить 70 (у разі багатоплідної вагітності - 84) календарних днів до родів і 70 (у разі ускладнених родів - 86, при народженні двох або більше за дітей - 110) календарних днів після родів (ч.1 ст. 165 КЗоТ). Для деяких категорій жінок. Психоаналітічеська теорія злочинності - Однієї з перших оьбзорних публікацій про досвід і перспективи використання ідеї психоаналізу в правовій сфері є стаття німецького вченого Ханса Келзена (Kelsen H. Der Bergitt des Staates und die Sozialpsychologie, 1922). Вчені і фахівці-практики психоаналитической орієнтації (Ф. Александр, Х. Келен, Г. Штраус, У. Уайт, Б. Карп міни, В. Бром Берг і інш.) вже з 1920-х рр. при вивченні злочинців базувалися на психологічних теоріях особистості і застосовували при обстеженні укладених методики діагностики і психотерапевтичного впливу, створені З. Фрейдом і іншими классиками глибинної. Нормування - процес встановлення гранично допустимих масштабів впливу господарської і інакшої діяльності на навколишнє середовище загалом або окремі природні об'єкти, що гарантує збереження сприятливого навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Внаслідок такого процесу встановлюються нормативи в області охорони навколишнього середовища (природоохранні нормативи) - встановлені нормативи якості навколишнього середовища і нормативи допустимого впливу на неї, при дотриманні яких забезпечується стійке функціонування природних екологічних систем і зберігається біологічна.
У вступі курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВБИВСТВО, ДОВЕРШЕНЕ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, що ЗДІЙСНИЛО ЗЛОЧИН - злочин проти життя, передбачене ч. 2 ст. 108 УК РФ. Даний злочин характеризується: 1) всіма ознаками складу злочину вбивства; 2) здійсненням діяння при затриманні особи, що здійснило злочин; 3) при перевищенні заходів, необхідних для затримання, тобто в тих випадках, коли спричинення смерті що затримується не було необхідним для затримання, явно не відповідало характеру і мірі суспільної небезпеки довершеного злочину і обстановці затримання. Необхідна наявність у затримуючого а) права на затримання (здійснення суспільно небезпечного посягання, що володіє ознаками злочину; реальна.

ВОЄВОДА - 1) в Російській державі 15-17 вв. воєначальник, що командував військами у військовий час. Главним В. був В. "великого полку". 2) У кінці 16 в. представник царського уряду на місцях. Впервие В. з'являються в прикордонних повітах, де було потрібен, щоб глава місцевої адміністрації володів сильною військовою владою. У умовах що загострилися після селянської війни початку 17 в. класових протиріч уряду необхідно було мати на місцях своїх представників, що зосереджують всі функції управління і що мають в своєму розпорядженні військову силу для придушення руху серед міського. Психологічна допомога співробітникам ОВД в зоні бойових дій - Являє собою систему заходів, здійснюваних співробітниками підрозділів психологічного забезпечення з метою підтримки оптимального рівня професійної адаптації і соціально-психологічного статусу співробітників органів внутрішніх справ, що виконують службово-бойові задачі, відновлення і підвищення їх працездатності. Основними напрямами роботи виступають: виконання комплексу робіт, направлених на зниження загибелі, поранень, порушень службової дисципліни і законності, злочинів і надзвичайних випадків серед особистого складу; здійснення комплексу заходів щодо психологічного супроводу.
Список літератури курсової "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" - більше 20 джерел. КРІПАЦТВО - форма залежності селян, що полягала в прикріпленні їх до землі і підкоренні адміністративної і судової влади феодала. У Західній Європі в середні віки на положенні кріпаків знаходилися англійські виллани, каталонские ременси, французькі і італійські серви. У більшості районів Італії і Франції К.п. було в основному відмінено в XIII-XIV вв. У Англії і Іспанії воно зникло майже повністю до початку XVI в. Однак окремі пережитки кріпаччини в Італії і Франції збереглися до кінця XVIII в., а в Іспанії - до початку XX в. У Центральній і Східній Європі після того, що почався було в XV в. падіння К.п. сталося. ОБ'ЄКТ - Німий.: Objekt. - Франц.: objet. - Англ.: object. - Ісп.: objeto. - Італ.: ogge-to. - Португ.: objeto. об Поняття об'єкта розглядається в психоаналізі з трьох основних точок зору: А) У зв'язку з потягом: адже саме в об'єкті або за допомогою об'єкта потяг може досягнути своєї мети або задоволення. Це може бути людина загалом або частковий об'єкт, об'єкт реальний або фантазматический. БИ) У зв'язку з любов'ю (або ненавистю): мова тут йде про відношення до особистості загалом, до якоїсь інстанції Я або ж до об'єкта загалом (особистість, суть, ідеал і пр.) (відповідним прикметником тут буде.

МИАСТЕНИЯ - аутоиммунное захворювання, зухвале порушення нервно-мишечной передачі і що виявляється слабістю і патологічною стомлюваністю скелетних (поперечнополосатих) м'язів. Захворювання пов'язане з утворенням антитіл проти ацетилхолинових рецепторов, розташованих на постсинаптической мембрані нервно-мишечного синапса. Неонатальная миастения - скороминущий стан, що спостерігається у немовлят, що народилися від матерів, страждаючих миастенией, і зумовлене переходом через плаценту материнських антитіл до ацетилхолиновим рецепторам. Миастения може виникнути в будь-якому віці, але пік.
Посилання в тексті роботи "Iсторiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РОЗЩЕПЛЕННЯ - відділення одних психічних уявлень від інших, внутрішня расчлененность психіки на становлячі її частини, структурні освіти.    У психопатологических дослідженнях другої половини ХIХ віку розщеплення розглядалося частіше за все в плані "роздвоєння свідомості". При цьому далеко не завжди проводилися відмінності між роздвоєнням свідомості і розщепленням психіки.    Виникнення психоаналізу супроводилося розглядом психіки з точки зору дієвості в ній не тільки свідомих, але і несвідомих процесів. На початковому етапі своєї дослідницької і терапевтичної діяльності З. Фрейд. Язикова особистість - (англ. linguistic personality) - когнитивно-коммуникативний инвариант, узагальнений образ носія культурно-язикових і коммуникативно-деятельностних цінностей, знань, установок і форм поведінки. Передумови поняття Я. л. закладені ідеями Л. Вайсгербера і інш. неогумбольдтианцев про вирішальну роль мови в формуванні картини світу - розумінні мови як "проміжного миру" (Zwischenwelt) між людиною і внеш. миром, коли людина бачить мир крізь призму рідної мови. При цьому своєрідність особистості, до-ой виявляється в процесі засвоєння і застосування людиною рідної мови, завжди обмежене. ЛАРИНГОСТЕНОЗ - обтурация або стійке звуження просвіту гортані, що приводить до ускладнення або повної втрати її проходимість для повітря. Природжений ларингостеноз може бути зумовлений збільшеною вилочковой залозою, тератомой, а також іншими освітами, розташованими поблизу гортані, і патологічними змінами всередині неї. Придбаний ларингостеноз частіше є результатом захворювання і пошкодження самої гортані, рідше симптомом інфекційної хвороби (дифтерії, брюшного і висипного тифу, грипу, кору, скарлатини), алергічних реакцій, захворювань нервової системи. Гострий ларингостеноз розвивається протягом секунд.

Методика "Диференціальна оцінка станів зниженої працездатності" - (ДОРС). А. Б. Леонова, С. Б. Велічковська. ДОРС є модифікованою версією тесту BMS-II, розробленою німецькими психологами П. Ріхтером і Х. Е. Платом для оцінки міри тягаря труда працівників різних видів масових виробництв. У методиці ДОРС використовується схожий тестовий матеріал для виявлення відмітних ознак різних видів станів зниженої працездатності. Однак дана методика орієнтована на індивідуалізовану діагностику міри вираженість синдромів цих станів в професійній діяльності окремих фахівців або невеликих груп осіб, зайнятої виконанням загальних трудових задач. Концептуальною базою методики є. ОБ'ЄМНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - відображення інформації в трьохмірній системі координат. За принципом сприйняття людиною об'ємного зображення виділяються три основних можливих напряму розв'язання цієї проблеми: 1) принцип зображення третьої координати на двомірній площині шляхом, напр., створення изометрической проекції координатних осей на екрані індикатора і відповідного спотворення координат об'єктів, що відображається на такому екрані (при цьому виходить враження глибини або відстані); 2) принцип стереоскопічного бачення (використання штучно створених бінокулярний стимулів); 3) принцип фізичного моделювання простору. ДИСБАКТЕРІОЗ - (син.: дисбиоз) - зміна складу і кількісних співвідношень мікрофлора, в нормі що заселяє порожнисті органи, що повідомляються з навколишнім середовищем (наприклад, верхні дихальні шляхи, кишечник), і шкіру людини. З життєдіяльністю мікрофлора пов'язані фізіологічний статус організму і стан його неспецифічних захисних сил. Представники так званої нормальної мікрофлора, що звичайно мешкають в кишечнику, верхніх дихальних шляхах і на шкірі людини, завдяки вираженій антагоністичній активності оберігають ці органи від проникнення і швидкого розмноження патогенних і умовно-патогенних. Психотерапія - 1. будь-яка методика або процедура, що надає лікувальний вплив за допомогою впливу на психіку пацієнта. Може розглядатися, з одного боку, як паліативне лікування, лише на деякий час полегшуюче самопочуття, так і, з іншого боку, основна лікувальна дія на певний психічний, емоційний або поведенческое розлад. Звичайно є у вигляду, що ця практика здійснюється кимсь, хто має спеціальну освіту і застосовує науково обгрунтовані і офіційно визнані методи психотерапії. Мається на увазі, що психотерапія є невід'ємним елементом терапевтичного комплексу при лікуванні хворої людини. Виділення.